اسرار زيارة العلوية ام هاشم ( جنين بلاسخارت ) الى بيت مقتدى الصدر في النجف!

2021.12.08 09:07 ThamerAzez اسرار زيارة العلوية ام هاشم ( جنين بلاسخارت ) الى بيت مقتدى الصدر في النجف!

اسرار زيارة العلوية ام هاشم ( جنين بلاسخارت ) الى بيت مقتدى الصدر في النجف! submitted by ThamerAzez to IRAQIMS [link] [comments]


2021.12.08 09:07 Filip1234512345 Pokušavam kontaktirati osobu iz Zadra, znam njeno ime, opis, zanimanje, ali bez Prezimena.Možda je prepoznajete, molim vas pomozite mi :)

Pokušavam kontaktirati osobu iz Zadar, znam njezino ime, opis i zanimanje (ali bez prezimena).Zove se Lucija, 30 godina, potpuno plave kose, udana, ima 1 sina po imenu Gabriel (7 godina) .Radi kao iznajmljivačica 2 apartmana za sezonske turiste u Zadru (a povremeno radi i honorarno čišćenje jahti). Tražim bilo koju od njezinih metoda kontakta (mogu dati više detalja privatno) Ako prepoznajete Lucija, kontaktirajte me
submitted by Filip1234512345 to Zadar [link] [comments]


2021.12.08 09:06 -Riczter- Advice for new Plex Build and identifying bottlenecks

I was hoping the fantastic Plex community could advise me on the ideal specs and considerations to look out for when I put my Plex Server on a new PC next year.
I currently have a significant Plex media library split between 2 x 7200 RPM drives (TV Shows on one, Movies on the other) inside my primary Windows 10 PC which I use for general use, PC Gaming, crypto mining, and cloud backup to Backblaze. This library is shared to friends and family and at any point in time I may have 2-10 concurrent streams playing with a mix of direct play and transcoding (mostly transcoding). This runs off a Ryzen 7 2700X, 16GB RAM, and a Samsung 970 EVO Boot Drive, and a 100/40 internet connection. 99% of the time this all works really well and the system has handled it like a champ thanks to the magic of Plex.
I'm moving house next year and will be upgrading to a 250/100 Internet plan, with the option of increasing that to 1000/400 if required. I want to increase the number of users and understand what will bottleneck first. I also would like to increase my 4K library and start offering 4K content, and higher quality 1080p, to those that have the internet and hardware to receive it.
Currently I average 2-8 concurrent streams of 1080p and 720p content, mostly transcoded. My 1080p movie library averages around 10mbps bitrate and what little 4K content i have is around 30mbps. My CPU rarely goes above 70% and Plex keeps the bandwidth under 40mbps i assume by transcoding it to a lower quality. If my number of users expanded such that I had 3-4 concurrent 4k streams, plus 10-20 concurrent 1080p streams, half of which were transcoding, would the following system be able to handle it no problem, or what would start to bottleneck first? Ryzen 9 5950x 32GB DDR4 RAM Samsung 980PRO boot drive 2.5gigabit NIC 3 x NAS Drives Windows 11 100mbps upload bandwidth
If no, what would bottleneck first? And if yes, theoretically speaking, and planning for futureproofing, if I went on a 1000/1000 internet plan, could I max out the 100 user limit and still have it perform well with 20+ concurrent 4K streams?
I'm trying to work out exactly where the bottlenecks lie so I can make sensible decisions on parts for the new build. Any insight into the following questions would be greatly appreciated: -How many 30mbps 4K streams can a 5950x transcode concurrently? 3? 5? 10?
-How many 5-10mbps 1080p streams can a single 7200RPM Hard drive handle concurrently before the read head cant keep up and users get constant buffering? 10? 20? 50?
-Is a 2.5gigabit NIC required or recommended for future proofing?
-I've just learned that creating a RAM disk and directing the transcoder to it can improve transcode performance. Is this recommended? Any pitfalls or problems with this, and how many GB of RAM would I require for this kind of use case.
-Will plex have any issues transcoding using my CPU and crypto mining my with my GPU at the same time, other than the potential heat issues?
-Is this kind of build sensible for my circumstances? I understand a simple external NAS with 4K and lower quality converted files direct played to compatible clients is the more efficient use case here, but I'm looking for something simple and familiar without having to learn Linux, mess around with RAID or learn a new operating system, and my users use everything from first gen chromecasts to bottom of the barrel smart TV apps over wifi with crappy internet connections so I'm looking for something that can serve everyone well enough from my end, such that if there are any problems I can say its on their end and point them in the direction of a better internet plan, connection, and smart tv device. The windows system solution is useful to me also as it means I can also use the PC for other things if required, for example crypto mining, game streaming to the tv, game server hosting etc, but the intention is to have it primarily used for plex, and then have a second computer for general use and gaming. So let me know what you think.. Am I crazy creating such a high end PC for Plex or am I on the right track?
submitted by -Riczter- to PleX [link] [comments]


2021.12.08 09:06 BigBellyGaming Drifting in Tuned BMW M2 - Getting Used to Thrustmaster TX - Forza Horizon 5 Gameplay in 4K HD

Drifting in Tuned BMW M2 - Getting Used to Thrustmaster TX - Forza Horizon 5 Gameplay in 4K HD submitted by BigBellyGaming to ForzaHorizon [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Wannabedankestmemer RIP BOZO 🤣🤣🤣🤣

RIP BOZO 🤣🤣🤣🤣 submitted by Wannabedankestmemer to SMG4 [link] [comments]


2021.12.08 09:06 SnooConfections1666 This is shaping up to be an interesting discussion

This is shaping up to be an interesting discussion submitted by SnooConfections1666 to Sardonicast [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Anderson22LDS Took this a few years ago in Edinburgh.

Took this a few years ago in Edinburgh. submitted by Anderson22LDS to whiskey [link] [comments]


2021.12.08 09:06 zakaria20199 What is the most of overrated XI in the PL this season including a Manager too?

Show me your best 11 lol
submitted by zakaria20199 to PremierLeague [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Cats_In_Singapore Cat vs Dog toy >:D

https://youtu.be/280EyfQpLJM
submitted by Cats_In_Singapore to cats [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Cba87 Sorry one more thing, red packets?!

I have some, don’t know what they are?
submitted by Cba87 to loopringorg [link] [comments]


2021.12.08 09:06 svanapps Google Files Lawsuit Against Blockchain Botnet Operators

Google Files Lawsuit Against Blockchain Botnet Operators submitted by svanapps to CryptoToFuture [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Gisgiii What is something that you can tell someone that will leave them thinking about you at the end of the day?

submitted by Gisgiii to AskReddit [link] [comments]


2021.12.08 09:06 irida888 I am using KYRREX and am very happy with its features

I am using KYRREX and am very happy with its features I am using KYRREX and very satisfied with its features, hope KYRREX will have full data on Coinmarketcap and CoinGecko soon so everyone knows about it. #kyrrex #DeFi #KRRX $KRRX #presale #investing

https://preview.redd.it/6i9qfggj7b481.jpg?width=1150&format=pjpg&auto=webp&s=b38f5c03f0d9ce42abeca51add08ee51e9ac1e21
submitted by irida888 to cryptoairdropsbounty [link] [comments]


2021.12.08 09:06 CheekSingle6211 Budget

I'm trying to build a PC that's more on the budget side, what would be a good budget GPU. I have scoured all of pcpartpicker and I cannot find something that doesn't look like it is two century's old that is under $1000. Please help!
submitted by CheekSingle6211 to buildapc [link] [comments]


2021.12.08 09:06 stickfigurescalamity holding boxes of alka seltzer, i stare at the aquarium full of dead fish my father loves so much.

it was either him or the fish.
submitted by stickfigurescalamity to TwoSentenceHorror [link] [comments]


2021.12.08 09:06 UrAvgProGamer Asia Based 1.18.1 Server [Vanilla] [SMP] {Whitelist}

Server Name Goes Here (SNGH) SMP
We are bringing back our SMP for our 5th "season". The new server is planned to start next week. We are looking for new people to join us, and have a great time with the rest of the server!

Our server is in the style of Hermitcraft, so a long-term multiplayer survival world where people usually live in their own bases/houses. We usually have a shopping district, where people can make shops and sell items for currencies such as diamonds. The server will be run on Lithium Fabric for best server performance, and will be hosted in Asia. Some datapacks will also be used such as multiplayer-sleep, player heads, AFK display. It will be in 1.18.1

If your are interested, DM nViNova#6572, UrAvgProGamer#2543, or rmarti#0713 on discord or use j3WegDuwAa as a discord invite link!
submitted by UrAvgProGamer to mcservers [link] [comments]


2021.12.08 09:06 CarlTheCrab3790 Teacher: ur supposed 2 study

Me: https://youtu.be/AEeyVyed4wo
submitted by CarlTheCrab3790 to teenagersbutpog [link] [comments]


2021.12.08 09:06 KisakiS2lzYWtp Due to the circulation of money in the economy, at some point in your life you will earn and spend a dollar that has been or will be used to commission furry porn.

submitted by KisakiS2lzYWtp to Showerthoughts [link] [comments]


2021.12.08 09:06 preciousgemmramos The Woman Beater by Israel Zangwill- Audiobook Classics

The Woman Beater by Israel Zangwill- Audiobook Classics submitted by preciousgemmramos to AudiobooksTeam [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Bangtan_Fan7 https://youtu.be/QNot4iC7K8s omg jack you are gonna love this 😂

submitted by Bangtan_Fan7 to jacksepticeye [link] [comments]


2021.12.08 09:06 coolghy423 Ulti Arena | Biggest NFT and Gaming Marketplace of 2021 | Credit Card Integration | Doxed Devs | Whitepaper | Countless Partnerships | AMA's | Merch Store | NFT Market Has Opened | Staking and Farming | Proof Of Gaming | DOTA2 | Gamers Unite

☼ Ulti Arena is aiming to be the largest Gaming and NFT Market space of 2021. It will be a big community involving gamers, game artists, developers and freelancers. A community where people connect with each other through discussion boards, showcase their work and earn money.
🏆 Proof-Of-Gaming is coming by the end of December and the first game to be played on is DOTA2! CEO of Ulti Arena, Duke Vu, showcased PoG LIVE on November 18! The gameplay showed how PoG works and how much $Ulti players can potentially earn. Check out the stream recap here.
\* To learn more about PoG have a look at Ulti Arena's whitepaper!
🎮 Ulti Arena has officially started developing its own game, Ultimate Battle Arena. We are happy to announce our partnerships with Remote Control Productions and Frag Games who we'll work with on our own CCCG (Crypto-Collectable Card Game).
✅ NFT Marketplace is LIVE! We have around 500 artists started uploading their NTF's/Digital Arts. Head over to our marketplace and purchase your favorite art!
⭐ Ulti Arena has partnered up with Chainlink! Chainlink is integrating price feeds on Binance Chain for Ulti Arena in order to provide accurate pricing in our NFT Marketplace. Ulti Arena is also integrating Chainlink VRF to fairly distribute reward tokens to players in secure and verifiable manner. We have an article on our medium going in depth with the details, you may find it here. Chainlink Twitter announcement regarding our partnership here.

🚨 We are officially participating in Binance MVBIII Program and building our relationship with Binance early! Hopefully in the future Ulti Arena will be listed in Binance Exchange.
🚨 Ulti Arena is working with SIMPLEX which will allow $Ulti's to be purchased directly via Credit Cards!
🚨 Ulti Arena partnered up with TIXL and CROSS CHAIN BRIDGE. Polygon <-> BSC bridge are using their technology.
🚨 Staking & Farming operations has begun via our own UI. Check out our web or visit the respective links: Staking here, farming here.
🚨 28.000 holders and counting.
🚨 Ulti Arena is listed on Bitmart, CoinTiger, HotBit, LBank and ZT exchanges! Agreements with more CEX's are in works!
🚨We are thrilled to announce our partnership with BTS Labs! BTS Labs are one of the best incubators in the Chinese blockchain market. They have partnered up with many projects such as Aave, Sushi, Polkadot, ATROMG8, Intexcoin, and DDR. Together we will reach new investors, provide high quality products and maintain brand integrity.
🚨 We are happy to announce our new strategic partnership with DLabs! Their team has a unique mix of software developers, data scientists, UX designers, statisticians, mathematicians, and physicists who understand the complex AI processes and how to use them to simplify business. This partnership will secure Proof of Gaming product to be delivered in full capacity.
🚨 Ulti Arena partnered up with Lenonicorn Swap! You may find more about the upcoming partnership in the article here.
🚨 Ulti Arena is getting noticed more and more everyday! Benzinga wrote about us; they have 33Mil monthly visitors. Read the article here.
🚨 Ulti Arena's Merch Shop has opened. Visit the store for cool merch! https://merch.ultiarena.com/
🚨 Ulti Arena has started bringing in talented artists to the platform for our NFT Marketplace. We have signed in over 500 artists/designers already.
🚨 Blockwall Capital, a German-based investor VC of projects such as Solana and Chia, has invested in Ulti Arena! Blockwall Capital I is a token fund focusing on early-stage blockchain infrastructure. The fund invests in blockchain protocols, which are the underlying technology powering the future internet, Web 3.0. We're one of the first NFT / GameFi projects in their portfolio! That brings us to 3 VC's (along with Lucid Blue Ventures and Luna Capital LLC) who are already supporting us with connections and advisory.
🚨 Unsold Tokens from pre-sales have been burned. So far we have burned 46Bil Tokens. That puts our total supply to 204Bil $Ulti's compared to the 250Bil we had at the start. Less supply = Higher Price
🚨 Audit Report by Solidity.Finance.
🚨 Our 2nd Audit Report by Techrate.
🚨 Our 3rd Audit Report by Certik. We have an article on our medium going in depth with the details, you may find it here.
🚨 Check out Ulti Arena's Youtube teaser video!
🚨 We partnered up with Pragmatic Coders.
🚨 Ulti Arena has entered Japanese and Asian Markets: We have now officially entered Japan with one of our trusted Japanese advisors who has vast connections in Crypto Space in Japan, including VC's, Media, YouTube influencers and more.
🚨 Ulti Arena has new VC/Advisor! Head of Polygon/Matic China and also Managing Partner of LucidBlue Ventures has invested in Ulti Arena! Charlie will become our next Advisor and will help us expanding into Chinese Gaming Market. We are very excited to have him on board: https://www.linkedin.com/in/charlieyechuanhu/
🚨 Ari Last, VP of Business Development at Simplex, has joined Ulti Arena team! He has 20 years experience in international sales and business development at leading game and media companies such as Ubisoft, Arkadium and Oberon Media. Ari will help us expand collaboration with Exchanges, Wallet providers and Gaming Studios.
🚨 Ama with BSC Times - Must read if you are investing in Ulti Arena: https://bsctimes.com/ulti-arena-ama-with-bsctimes-recap/

USE CASES


EARNING ULTI TOKENS
Users will have multiple ways to earn $ULTI

PROOF-OF-GAMING
PoG: A ground breaking way of earning crypto

SPECIAL TREATS FOR HOLDERS

TOKENOMICS

ROADMAP
🏆Q2 2021: Testnet Launch, Smart Contracts, Wallet Integration, Token PreSale, Start of Development
🏆Q3 2021: IDO, Public Security Audit, Creation & Trade Features, Token Staking, Beta NFT Marketplace Lauch(invitational-only), Unity + Unreal Engine Plugins
🏆Q4 2021: Mainnet Launch, NFT Marketplace Release, Job Matching Marketplace, Discussion Board, Artist Storefront and Portfolio, Social Features, 2D/3D Collaboration Tool
🏆Q1 2022: Proof-Of-Gaming, Binance and Other Major Exchange Listings, Game Client + Analytics, eSports Tournaments, Community Moderation
🏆Q2 2022: Metaverse Integrations, Social Channels, Donations, Mobile Support, Collections
🏆Q3 2022: ULTI Metaverse Game Engine, Metaverse Onboarding of Game, Creators and Influencers, Growth of All ULTI Products
🏆Q4 2022: Coinbase Listing, ULTI Metaverse Engine v2.0, ULTI Metaverse Games made by Creators
THE SINGULARITY: Ulti Arena's goal is to become the centre point for all things gaming. Be part of revolution!

WEBSITE: https://ultiarena.com/
Team Ulti - Find out our Team Members and Advisors
Whitepaper
Roadmap
News
Pitchdeck
☀︎︎ https://ultiarena.com/ko/index.html Korean version of our website
☀︎︎ https://ultiarena.com/zh-hans/index.html Chinese version of our website

BUY HERE
༄ Official Token Contract Address: 0x42BFE4A3E023f2C90aEBFfbd9B667599Fa38514F
Pancake Swap (Slippage: 8%-15%)
Chart
BSCScan
CoinMarketCap
CoinGecko

BUYING GUIDES
Pancake Swap buying guide for Metamask users here (medium article)
༄ Pancake Swap buying guide for TrustWallet users here (medium article)
Youtube buying guide here

DISCUSSION PLATFORMS
Discord
Telegram
Telegram Announcement Channel

SOCIAL MEDIA
  1. Twitter
  2. Our own subreddit
  3. Facebook
  4. Twitch
  5. Youtube

AMA LINKS
02/06/2021 | Youtube
11/06/2021 | Youtube
09/07/2021 | Youtube
12/08/2021 | Youtube
20/08/2021 | Youtube
26/08/2021 | Youtube
11/09/2021 | Youtube
17/09/2021 | Youtube
25/09/2021 | Youtube
16/10/2021 | Youtube
30/10/2021 | Youtube
19/11/2021 | Youtube
#ultiarena #ultimoon
submitted by coolghy423 to cryptostreetbets [link] [comments]


2021.12.08 09:06 Original-Society-363 Does anyone know how to fix this I've even reinstalled the game twice

Does anyone know how to fix this I've even reinstalled the game twice submitted by Original-Society-363 to RocketLeague [link] [comments]


2021.12.08 09:06 cloodboi Gotta go to the reverse space bubble

Gotta go to the reverse space bubble submitted by cloodboi to houkai3rd [link] [comments]


2021.12.08 09:06 NewsElfForEnterprise New COVID-19 cases and deaths keep climbing, as early tests show vaccines are less effective against omicron

New COVID-19 cases and deaths keep climbing, as early tests show vaccines are less effective against omicron submitted by NewsElfForEnterprise to News_HealthBiotech [link] [comments]


2021.12.08 09:06 GandaraRica Dtravel

Just sharing TRVL tokens from the DTRAVEL can be swapped at pancakeswap 🎉🎉🎉
submitted by GandaraRica to CryptoHunters [link] [comments]


http://tes-decor.ru